środa, 16 sierpnia 2017

Helikopterowa mama


Codziennie krążą nad swoimi dziećmi, czuwają, interweniują i maksymalnie wkraczają w ich życie. Ostatnie badania mówią, że nadmierny udział w życiu szkolnym, zwłaszcza w pomaganiu w pracach domowych, jest potencjalnym zagrożeniem dla rozwoju ich dzieci.

Wielu rodziców utożsamia "bycie dobrym rodzicem" z "byciem nadopiekuńczym rodzicem" i tym samym wyrządza swoim dzieciom wiele szkód. Dlaczego? Wyręczanie nie jest drogą do sukcesu dziecka w przyszłości. Wyręczanie się innymi, wożenie się na czyichś plecach, czynienie innych za swoje niepowodzenia i porażki, oczekiwanie na "mannę z nieba", nieumiejętność planowania i zarządzania czasem stanie się wiodącym programem życiowym człowieka, którego rodzice w dzieciństwie wyręczali, za które myśleli, o które się wykłócali z nauczycielami i popadali w konflikty z innymi rodzicami. Szkoła i kontakty z rówieśnikami, to poligon ćwiczeniowy dla młodego człowieka, na którym trenuje umiejętności społeczne, zdobywa pozycję "w stadzie", walczy, konfrontuje, radzi sobie w trudnych sytuacjach. Jednym słowem wypracowuje doświadczalnie sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi. Dziecko nadmiernie chronione, "pod kloszem" polegnie na pierwszej życiowej trudności jeśli nie będzie obok siebie miało helikopterowego rodzica, który zaplanuje mu życie, załatwi pracę, ułoży plan działania, czy tygodniowy grafik, zaakceptuje życiową partnerkę itp.

Pomaganie dzieciom to stawianie jasnych granic, życzliwa pomoc i obserwacja z pewnej odległości, a nie wyręczanie. Współcześni rodzice z całego serca pragną dla swojego dziecka sukcesu. Trudno jest mieć im to za złe. Zamiast budować jednak w dziecku wysokie poczucie wartości i dbać o jego wewnętrzną siłę, koncentrują się niejako na sferze zewnętrznej, powierzchownej. Planując, myśląc i rozliczając dziecko dostarczają mu komunikatów zwrotnych: jesteś słaby, nie dasz sobie beze mnie rady, jesteś niewiele wart, niewiele umiesz, nie potrafisz, beze mnie zginiesz w życiu. Czy o to rzeczywiście im chodzi?

Naukowcy z University of Mary Washington udowodnili, iż nadgorliwość i nadopiekuńczość rodziców (a do tych dwóch cech można sprowadzić helicopter parenting) naraża dzieci na silny stres i wystąpienie depresji. Badanie wykazało jednoznacznie, że nadmierne zaangażowanie rodziców w wychowanie dziecka koresponduje z występowaniem w przyszłości takich trudności jak brak samodzielności, niedomagania w kompetencjach społecznych czy wreszcie objawy depresyjne.

Feuerstein Instrumental EnrichmentNowoczesny program edukacyjny rozwijający inteligencję

Profesor Reuven Feuerstein z Jerozolimy (Centrum ICELP Międzynarodowe Centrum Podnoszenia Potencjału Uczenia) pracował przez kilka lat z Piaget`em w Genewie. Następnie odwołał się do teorii Vygotskiego, rozwijając ją, systematyzując i precyzując większość pojęć. Interesował się dzieckiem, a zwłaszcza jego możliwościami poznawczymi. Nie patrzył na dziecko w świetle tego co można dostrzec, ale patrzył na nie pod kątem jego potencjału. Jedną ze swoich książek zatytułował: “Kochasz mnie! Nie akceptuj mnie takiego jakim jestem”. Do każdego dziecka można dotrzeć. Śledząc etapy rozwoju umysłowego zgodnie z założeniami psychologii rozwojowej, śledząc jego funkcje poznawcze, analizując zadanie pod kątem ściśle określonych parametrów i wreszcie dbając o szczególną jakość interakcji między dzieckiem i mediatorem.

Autor programu opracował serię testów będących alternatywą dla statycznych testów Ilorazu Inteligencji. Tymi testami badamy inteligencję w ujęciu dynamicznym, pod kątem jej potencjału. Poszukujemy szczególnych stref rozwoju umysłowego wymagających wzmocnienia, szczególnych kanałów, którymi możemy najskuteczniej dotrzeć do dziecka by następnie rozwijać inne kanały refleksji i komunikacji, rytmu pracy właściwego danemu dziecku by mógł być skuteczny.

Dla kogo przeznaczona jest jego metoda?


dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudności szkolne o różnym podłożu) 
dla osób z obniżonym rozwojem umysłowym (od 7 roku życia) 
dla dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego 
dla osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego (uszkodzenia mózgu, padaczka) 
dla dzieci impulsywnych, nadruchliwych (od 7 roku życia) 
dla dzieci zaniedbanych środowiskowo. 

Celem programu jest diagnozowanie i korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach myślenia - pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcja. Uczy osobę trenującą jak się uczyć i w pełni wykorzystywać swoje zdolności na etapie zbierania informacji, przetwarzania jej oraz przedstawiania konkluzji. Celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie myślenia krytycznego.

Reguły myślenia, które ćwiczymy z pacjentem w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad funkcjami kognitywnymi. Ponadto transparentność poznania i emocji powoduje, że modyfikowanie procesów poznawczych, pozwala modyfikować procesy emocjonalne, motywacyjne czy społeczne.

Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. Narzędzia Instrumental Enrichment pozwalają nam uczyć strategii, organizacji, sposobów myślenia i kształtowanie umiejętności poznawczych oraz automatyzacji, które umożliwiają pacjentowi uczenie się.

Źródło informacji: Internet
Krótkie filmiki, niestety po angielsku>>>oraz